Fot.: Pexels.com/Pixabay

 

Od dnia 1 marca 2020 r. w życie wchodzą przepisy nowelizujące ustawę Kodeks Spółek Handlowych w zakresie powołania nowej formuły prowadzenia działalności gospodarczej jaką jest prosta spółka akcyjna.

Prosta spółka akcyjna została stworzona jako alternatywna metoda pozyskania kapitału przez innowacyjne przedsięwzięcia, w szczególności startupy, jako konstrukcja  z jednej strony mniej sformalizowana niż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a z drugiej dająca większe bezpieczeństwo niż jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółki osobowe.

Umowa prostej spółki akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego, jednak ustawodawca przewidział także możliwość zawarcia umowy spółki z zastosowaniem wzorca umowy, analogicznie jak w przypadku tzw. spółki 24-godzinnej. Innymi słowy zawrzeć umowę spółki oraz dokonać jej rejestracji będzie można również w domowym zaciszu za pośrednictwem Internetu.

Wśród podstawowych zalet prostej spółki akcyjnej można wymienić to, że:

1) akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki,
2) jej założenie nie obciąża akcjonariuszy, ponieważ kapitał akcyjny nie musi być wyższy niż 1 zł,
3) wkłady mogą zostać wniesione w terminie 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru,
4) zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie stanowi zmiany umowy spółki, a co za tym idzie jest tańsza i mniej sformalizowana, niż w przypadku zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki z o. o. i spółki akcyjnej,
5) w umowie spółki można, w zależności od potrzeb, ukształtować różnego rodzaju przywileje wynikające z akcji, akcje nieme uprzywilejowana w zakresie dywidendy, lecz bez prawa głosu oraz ograniczenia dotyczące zbywania akcji, co pozwala na stosunkową elastyczność prostej spółki akcyjnej i możliwość dostosowania jej do konkretnych potrzeb akcjonariuszy,
6)w przeciwieństwie do zwykłej spółki akcyjnej akcjonariusze nie mają obowiązku ustanowienia rady nadzorczej.

Należy pamiętać, że aby skorzystać z pełni udogodnień, które niesie za sobą formuła prostej spółki akcyjnej konieczne jest precyzyjne skonstruowanie umowy takiej spółki. Zawarcie umowy spółki przy zastosowania wzorca umowy będzie uwzględniać wyłącznie podstawowe kwestie, które jednak mogą okazać się niewystarczające dla większości osób chcących wykorzystać elastyczność i możliwości prostej spółki akcyjnej.