Traktat

Stowarzyszenia i fundacje

Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna organizacji pozarządowych - fundacji, stowarzyszeń, w tym organizacji pożytku publicznego. Zapewniamy profesjonalną pomoc już na etapie tworzenia organizacji, a także obsługę prawną w trakcie prowadzenia działalności organizacji.

W ramach współpracy Kancelaria zapewnia pomoc prawną pod kątem merytorycznym jak i formalnym w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Swoje doświadczenie opieramy m.in. na kilkuletniej współpracy z czterema stowarzyszeniami.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

 • udzielanie informacji o procedurach rejestracyjnych w KRS;
 • pomoc w założeniu stowarzyszeń, fundacji, w tym przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z tym procesem;
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów statutów, regulaminów;
 • opiniowanie i dokonywanie zmian w statucie oraz aktualizacja danych organizacji w KRS;
 • przygotowywanie projektów uchwał;
 • uczestnictwo i doradztwo prawne na Walnych Zgromadzeniach, Zebraniach Członków;
 • sporządzanie i analizę projektów umów z pracownikami i wolontariuszami;
 • przygotowywanie i analiza projektów umów z osobami współpracującymi z organizacjami, np. darowizn, umów zlecenia, umów o patronat;
 • opracowywanie projektów dokumentacji wewnętrznej organów stowarzyszenia lub fundacji;
 • pomoc prawną w zakresie przetwarzania przez organizacje danych osobowych, w tym danych wrażliwych;
 • reprezentowanie organizacji w postępowaniach sądowych;
 • pomoc w likwidacji stowarzyszenia lub fundacji, w tym w wykreśleniu z KRS.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW