Traktat

Prawo w życiu codziennym

Gwarancja czy rękojmia?

W swojej praktyce często spotykam się z brakiem rozróżnienia przez klientów rękojmi i gwarancji. Tymczasem to dwa różne tryby reklamacji wadliwego towaru.

Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność ubezpieczyciela, gdy obowiązek naprawienia szkody orzeczony został jako środek karny w postaci nawiązki

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC. Co nam daje takie ubezpieczenie? Przede wszystkim  obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych chroni między innymi użytkowników pojazdu od konsekwencji finansowych skutków spowodowania wypadku czy stłuczki w ruchu drogowym.

Dowiedz się więcej

Uchylenie art. 15zzr i art. 15zzs Tarczy Antykryzysowej

W dniu 15 maja 2020 r. ogłoszona została ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875, zwana tarczą antykryzysową 3.0). Wprowadza ona w art. 46 pkt 20 niezwykle istotną zmianę, dotyczącą dotychczasowego zawieszenia biegu terminów – zarówno procesowych, jak terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego.

Dowiedz się więcej

Stowarzyszenie - zwolnienia podatkowe

Stowarzyszenia, ze względu na specyfikę działalności, mogą korzystać z wielu zwolnień i udogodnień.

Dowiedz się więcej

Działaność urzędów w czasie epidemii

Od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego działalność praktycznie wszystkich urzędów administracji publicznej podlega znacznym ograniczeniom polegającym albo na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom albo na wykonywaniu zadań przez ten urząd w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW