Traktat

Prawo budowlane

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest pomoc prawna w zakresie prawa budowlanego. W ramach tej działalności pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane.

Ponadto, w razie potrzeb Klientów, uczestniczymy w negocjacjach i rozmowach z ich kontrahentami w sprawie zawarcia umów o roboty budowlane i umów z podwykonawcami, a także zajmujemy się:

  • ogólnym doradztwem i sporządzaniem opinii prawnych w zakresie prawa budowlanego;
  • sporządzaniem i opiniowaniem umów przedwstępnych;
  • przygotowaniem wniosków o pozwolenie na budowę;
  • sporządzaniem wniosków o pozwolenie na rozbiórkę;
  • analizą i przygotowaniem oraz dostosowaniem do potrzeb Klientów umów o roboty budowlane oraz umów z podwykonawcami oraz regulaminów i ogólnych warunków umów;
  • przygotowaniem umów o wykonanie prac projektowych;
  • przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji budowlanej;
  • reprezentacją Klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW