Traktat

Prawo zamówień publicznych

Oferujemy Państwu doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz obsługę prawną zamawiających i wykonawców. Pomagając Państwu, dążymy do zawarcia korzystnych kontraktów bez ryzyka popełnienia błędów związanych z udziałem w przetargach.

W ramach pomocy prawnej z zakresu zamówień publicznych doradzamy również w innych kwestiach prawnych, zapewniając tym samym kompleksową obsługę prawną.

W ramach naszych usług oferujemy m.in.:

  • pomoc prawną w zakresie przygotowania i weryfikacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
  • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami prawa zamówień publicznych;
  • analizę dokumentacji przetargowej na potrzeby wykonawcy;
  • pomoc w wypełnieniu wniosków oraz przygotowanie treści oferty w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
  • przygotowanie i składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
  • zastępowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO oraz w postępowaniach sądowych;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW