Traktat

Gospodarka nieruchomościami

Służebność gruntowa wody lub gazu

Służebność gruntowa o treści służebności czerpania wody czy przeprowadzenia przyłącza gazowego, wygasa z mocy prawa w skutek niewykonywania przez okres 10 lat. Co warto również wiedzieć, służebność tego rodzaju może zostać ustanowiona wyłącznie na rzecz konkretnej osoby fizycznej (będzie wówczas służebnością osobistą) a nie na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości (jak to jest w przypadku służebności gruntowych).

Dowiedz się więcej

Umowa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zawarta z zastrzeżeniem wyłączności

Przez umowę pośrednictwa pośrednik zobowiązuje się do dokonania dla zamawiającego czynności zmierzających do zawarcia umowy nabycia lub zbycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości oraz innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części, przy czym zakres czynności pośrednika określa umowa.

Dowiedz się więcej

Hipoteka przymusowa

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym czyli np. prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę przymusową na wszystkich nieruchomościach dłużnika.

Dowiedz się więcej

Służebność gruntowa - co warto o niej wiedzieć?

Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na prawie właściciela nieruchomości władnącej do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej.

Dowiedz się więcej

Podział majątku a VAT

Jeżeli zniesienie współwłasności nieruchomości następuje ściśle według udziałów w niej, to transakcja ta nie ma odpłatnego charakteru i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu – uznał NSA.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW