Traktat

Prawo nieruchomości

Kancelaria zajmuje się zagadnieniami szeroko rozumianego prawa nieruchomości, w tym tematyką obrotu nieruchomościami.

Wśród usług jakie Państwu oferujemy możemy wyróżnić m.in.

  • pomoc w ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw na nieruchomości;
  • negocjowanie, przygotowywanie i analiza różnorodnych umów, w tym np. sprzedaży, najmu, czy dzierżawy;
  • prowadzenie i reprezentację w postepowaniach sądowych o ustanowienie i zniesienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności;
  • pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości - reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych i administracyjnych; zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych;
  • doradztwo w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW