Traktat

Prawo pracy

W zakresie prawa pracy pomoc oferowana przez naszą Kancelarię skierowana jest zarówno do pracodawców, jak i do pracowników. Z uwagi na prowadzenie wielu spraw z zakresu prawa pracy, posiadamy bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

Kancelaria prowadzi pomoc prawną w zakresie:

  • reprezentacji przed sądami pracy obejmującej kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych (m.in. o ustalenie stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę, o zaległe wynagrodzenie lub niewypłacony ekwiwalent z tytułu zaległego urlopu, odwołanie od niesłusznie udzielonej kary dyscyplinarnej);
  • sporządzania umów o pracę, cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, doradztwa prawnego w zakresie umów;
  • projektów oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę;
  • tworzenia projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy;
  • wsparcia pracodawców w negocjacjach z pracownikami;
  • doradztwa dotyczącego współpracy ze związkami zawodowymi;
  • doradztwa w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników;
  • sporządzania opinii prawnych.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW