Traktat

Prawo samorządu terytorialnego okiem praktyka

FINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW SZKOLEŃ STRAŻAKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

Czy i jakie szkolenia lub kursy dla członków OSP, mogą być finansowane ze środków gminnych? Czy nowa regulacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., odpowiada na to pytanie? Czy rozwiewa wszelkie wątpliwości w tym zakresie?

Dowiedz się więcej

KTO POWINIEN POKRYWAĆ KOSZTY USUWANIA ZWŁOK PADŁYCH DZIKICH ZWIERZĄT NA TERENIE GMIN? PONOWNIE UZYSKALIŚMY ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE!

W 2016 r. informowałam Was o wygranej przez Kancelarię sprawie, prowadzonej dla jednego z klientów samorządowych – sprawie bardzo ważnej dla tych wszystkich, których interesowały wydatki gmin ponoszone na usuwanie padłych na terenie gminy dzikich zwierząt oraz tych zainteresowanych losem dzikich zwierząt.

Dowiedz się więcej

Dłużnik funduszu alimentacyjnego

Jak już powszechnie wiadomo, osoba, która bezskutecznie próbuje egzekwować alimenty od osoby zobowiązanej, po spełnieniu określonych warunków, może uzyskać świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Z kolei osoba zobowiązana do płacenia alimentów, będzie musiała zwrócić świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów.

Dowiedz się więcej

Uchwała o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi

U wszystkich Klientów samorządowych opiniowałam w ostatnim czasie uchwały rady gminy w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawą prawną tych uchwał jest art. 6r ust. 2da ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wszedł w życie 23 września 2021 r.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie o wynikach ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Gmina, chcąc sprzedać swoją nieruchomość, zobowiązana jest stosować procedurę ściśle określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w akcie wykonawczym – rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW