Traktat

Prawo samorządu terytorialnego okiem praktyka

Ogłoszenie o wynikach ustnego przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej

Gmina, chcąc sprzedać swoją nieruchomość, zobowiązana jest stosować procedurę ściśle określoną w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz w akcie wykonawczym – rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. 

Dowiedz się więcej

Ogłoszenia „na sprzedaż” w kontekście uchwały krajobrazowej

Jeden w Klientów samorządowych naszej Kancelarii podjął nie lada wyzwanie i przyjął na terenie gminy uchwałę krajobrazową, która praktycznie w niezmienionej przez nadzór prawny wojewody postaci, weszła w życie i jest stosowana. Po jakimś czasie pojawiły się pytania o zakres zastosowania zapisów uchwały krajobrazowej w praktyce, a konkretnie, czy ma ona zastosowanie do tablic, na których umieszczone są informacje o treści „na sprzedaż” albo „wynajmę” - umieszczonych na danym budynku lub ogrodzeniu nieruchomości, w tym tablic z logo biura nieruchomości? A jeśli tak, to czy należy je rozpatrywać w kategorii szyldu, czy pozostałych tablic reklamowych?

Dowiedz się więcej

Błąd w oznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do jednego z klientów samorządowych Kancelarii wpłynął niedawno wniosek o sprostowanie błędu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sprawę komplikował fakt, że właściciel działki – ze względu na błędne rolnicze przeznaczenie parceli w planie miejscowym – nie mógł sprzedać swojej nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Masz inicjatywę uchwałodawczą!

Przepisy ustaw w niektórych przypadkach nie nakładają na radę gminy obowiązku podjęcia konkretnej uchwały, a dają taką możliwość. Co w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmuje takiej fakultatywnej uchwały, a chciałbyś żeby jednak została ona podjęta? Albo wprawdzie rada podjęła taką uchwałę, ale nie zawiera ona zapisów, czy rozwiązań, które Ci odpowiadają?

Dowiedz się więcej

Masz dziecko w żłobku? To Ciebie dotyczy!

Za oddanie swojego dziecka pod opiekę żłobka publicznego uiszczasz zapewne opłatę – zarówno za pobyt dziecka w żłobku, jak i za wyżywienie. Wysokość tych opłat ustala rada gminy (miasta), która placówkę utworzyła. Opłata nie może mieć wygórowanej wysokości, bowiem gmina nie prowadzi co do zasady działalności gospodarczej, a zatem nie może prowadzić żłobka tylko po to, aby zarobić na tej działalności, jak każdy inny przedsiębiorca.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW