Traktat

Prawo samorządu terytorialnego okiem praktyka

Błąd w oznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Do jednego z klientów samorządowych Kancelarii wpłynął niedawno wniosek o sprostowanie błędu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Sprawę komplikował fakt, że właściciel działki – ze względu na błędne rolnicze przeznaczenie parceli w planie miejscowym – nie mógł sprzedać swojej nieruchomości.

Dowiedz się więcej

Masz inicjatywę uchwałodawczą!

Przepisy ustaw w niektórych przypadkach nie nakładają na radę gminy obowiązku podjęcia konkretnej uchwały, a dają taką możliwość. Co w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmuje takiej fakultatywnej uchwały, a chciałbyś żeby jednak została ona podjęta? Albo wprawdzie rada podjęła taką uchwałę, ale nie zawiera ona zapisów, czy rozwiązań, które Ci odpowiadają?

Dowiedz się więcej

Masz dziecko w żłobku? To Ciebie dotyczy!

Za oddanie swojego dziecka pod opiekę żłobka publicznego uiszczasz zapewne opłatę – zarówno za pobyt dziecka w żłobku, jak i za wyżywienie. Wysokość tych opłat ustala rada gminy (miasta), która placówkę utworzyła. Opłata nie może mieć wygórowanej wysokości, bowiem gmina nie prowadzi co do zasady działalności gospodarczej, a zatem nie może prowadzić żłobka tylko po to, aby zarobić na tej działalności, jak każdy inny przedsiębiorca.

Dowiedz się więcej

Precedensowy wyrok - koszty usunięcia zwłok zwierząt łownych

Kancelaria Radcy Prawnego „TRAKTAT” Tomasz Szkaradnik reprezentująca Gminę Cieszyn, słusznie twierdziła iż skoro Skarb Państwa jest właścicielem zwierzęcia łownego w stanie wolnym, to odpowiada on także za zwłoki tego zwierzęcia oraz za ich usunięcie i utylizację.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW