Traktat

Prawo gospodarcze

Śmierć wspólnika spółki cywilnej

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej), spółka cywilna nie posiada podmiotowości (osobowości) prawnej, nie ma własnego majątku, nie może samodzielnie dokonywać czynności prawnych. Funkcjonuje ona w obrocie przez swoich wspólników i to oni – działając wspólnie, warunkują jej byt prawny.

Dowiedz się więcej

Spółka z o.o. w jeden dzień

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w drodze umowy dwóch lub więcej założycieli albo w drodze jednostronnego oświadczenia woli jedynego wspólnika. Co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże, Spółkę można założyć w tzw. trybie S24, a wszystko odbywa się przez internet.

Dowiedz się więcej

Prosta spółka akcyjna – podstawowe informacje

Od dnia 1 marca 2020 r. w życie wchodzą przepisy nowelizujące ustawę Kodeks Spółek Handlowych w zakresie powołania nowej formuły prowadzenia działalności gospodarczej jaką jest prosta spółka akcyjna.

Dowiedz się więcej

Pełnomocnictwo szczególne w postępowaniu podatkowym – adres elektroniczny

Należy pamiętać, że posiadanie adresu elektronicznego stanowi obowiązek profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego mocodawcę w postępowaniu podatkowym, a co za tym idzie w sprawie podatkowej reprezentacji powinien podjąć się wyłącznie pełnomocnik posiadający adres elektroniczny na platformie e-PUAP.

Dowiedz się więcej

Umowa na wykonanie strony internetowej a przeniesienie majątkowych praw autorskich

Aktualnie nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorcy myślącego o poważnym biznesie, który nie posiadałby własnej strony internetowej (...). Strona internetowa stanowi szczególnego rodzaju przedmiot obrotu, z czym wiąże się kilka zagadnień niebezpiecznych zarówno dla przedsiębiorcy, na którego potrzeby witryna jest tworzona, jak i samego autora strony.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW