Traktat

Prawo gospodarcze

Pełnomocnictwo szczególne w postępowaniu podatkowym – adres elektroniczny

Należy pamiętać, że posiadanie adresu elektronicznego stanowi obowiązek profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego mocodawcę w postępowaniu podatkowym, a co za tym idzie w sprawie podatkowej reprezentacji powinien podjąć się wyłącznie pełnomocnik posiadający adres elektroniczny na platformie e-PUAP.

Dowiedz się więcej

Umowa na wykonanie strony internetowej a przeniesienie majątkowych praw autorskich

Aktualnie nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorcy myślącego o poważnym biznesie, który nie posiadałby własnej strony internetowej (...). Strona internetowa stanowi szczególnego rodzaju przedmiot obrotu, z czym wiąże się kilka zagadnień niebezpiecznych zarówno dla przedsiębiorcy, na którego potrzeby witryna jest tworzona, jak i samego autora strony.

Dowiedz się więcej

Spółki komunalne a obowiązek sporządzania i publikacji planów postępowań o udzielenie zamówień

W związku z nowelizacją prawa zamówień publicznych w 2016r., ustawodawca wprowadził do ustawy art. 13a. Określone podmioty są zobowiązane do sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz do zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Dowiedz się więcej

Kasy fiskalne u prawników oraz lekarzy – jakie zmiany w 2017r.?

Najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje możliwość uniknięcia  konieczności posiadania kasy fiskalnej i wystawienia paragonów dla świadczenia między innymi usług prawniczych czy też usług świadczonych w gabinetach lekarskich dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Dowód z podsłuchu w procesie o zapłatę

Niejednokrotnie może się zdarzyć, że najlepszym dowodem na wykazanie zasadności swojego stanowiska procesowego (np. zasadności dochodzonego roszczenia, bądź też wręcz przeciwnie – jego całkowitej bezzasadności), jest nagrana wypowiedź przeciwnika. Zdarza się również, że dowód taki może być jedyną możliwą formą obrony swojego stanowiska.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
67 1050 1083 1000 0022 8911 3710
Nr IBAN PL67 1050 1083 1000 0022 8911 3710
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW