Traktat

Prawo gospodarcze

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową - jak to zrobić? (cz.2.)

Dowiedz się więcej

Przekształcenie JDG w spółkę kapitałową - dlaczego warto? (cz.1.)

Dowiedz się więcej

Można już pobierać kary umowne z wynagrodzenia wykonawcy

Dowiedz się więcej

Śmierć wspólnika spółki cywilnej

W odróżnieniu od spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej), spółka cywilna nie posiada podmiotowości (osobowości) prawnej, nie ma własnego majątku, nie może samodzielnie dokonywać czynności prawnych. Funkcjonuje ona w obrocie przez swoich wspólników i to oni – działając wspólnie, warunkują jej byt prawny.

Dowiedz się więcej

Spółka z o.o. w jeden dzień

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w drodze umowy dwóch lub więcej założycieli albo w drodze jednostronnego oświadczenia woli jedynego wspólnika. Co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Jednakże, Spółkę można założyć w tzw. trybie S24, a wszystko odbywa się przez internet.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW