Traktat

Dochodzenie wierzytelności

W związku z szybkim obrotem gospodarczym mogą Państwo często spotykać nierzetelnych kontrahentów, dlatego nasza Kancelaria pomoże Państwu w kompleksowym dochodzeniu wszelkich wierzytelności – od postępowania na etapie przedsądowym, aż do zakończenia egzekucji wierzytelności.

W celu skrócenia procesu dochodzenia wierzytelności podejmujemy działania już na etapie przedsądowym, niezwłocznie po zgłoszeniu przez naszych Klientów problemów z wyegzekwowaniem wierzytelności, a w razie konieczności zakładamy sprawę o zapłatę w sądzie i reprezentujemy Państwa w postępowaniu sądowym. Ponadto, na podstawie uzyskanego w sądzie tytułu wykonawczego, kierujemy sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego i nadzorujemy je.

Wśród działań jakie podejmujemy należy wskazać m.in.:

  • przygotowanie i wysyłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty;
  • prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikiem oraz przygotowanie porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia;
  • przygotowanie i złożenie pozwu o zapłatę we właściwym sądzie i trybie (postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym);
  • reprezentację wierzyciela w postępowaniu sądowym;
  • czynności związane z nadaniem orzeczeniu klauzuli wykonalności, a więc uzyskaniem tytułu wykonawczego;
  • reprezentację wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym - przygotowanie i złożenie do komornika sądowego wniosku egzekucyjnego oraz współpracę z komornikiem i nadzór nad podejmowanymi czynnościami komorniczymi;
  • informowanie na wniosek wierzyciela o stanie egzekucji;
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym oraz reprezentację wierzyciela w toku postępowania upadłościowego dłużnika.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW