Traktat

Upadłość i restrukturyzacja

Poprzez Traktat Restrukturyzacja Sp. z o.o.  z siedzibą w Cieszynie oferujemy usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Doradztwo restrukturyzacyjne obejmuje w tym zakresie w szczególności:

  • postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencką);
  • doradztwo prawne dla wierzycieli, chcących podjąć próbę wyegzekwowania należnych kwot od dłużników poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie ich upadłości i likwidację majątku;
  • doradztwo prawne odnoszące się do wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, w tym postepowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne;
  • pomoc prawną dotyczącą uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
  • konsultacje prawne związane z udzielaniem pomocy publicznej;
  • konsultacje prawne związane z postępowaniami egzekucyjnymi;
  • konsultacje prawne dotyczące działań podejmowanych przez nadzorców sądowych, zarządców i syndyków w prowadzonych postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW