Traktat

Upadłość i restrukturyzacja

Co wchodzi do masy upadłości w upadłości konsumenckiej?

Dzisiaj chciałabym Wam napisać o jednej z najważniejszych kwestii w upadłości – szczególnie konsumenckiej, a mianowicie o tym, co wchodzi do masy upadłości po jej ogłoszeniu. Jeden z moich klientów był na przykład przekonany, że już po ogłoszeniu swojej upadłości jego comiesięczne wynagrodzenie za pracę nie będzie wchodziło do masy upadłości i będzie mógł nim swobodnie dysponować w całości. Musiałam go wyprowadzić z błędu, w efekcie czego nie zdecydował się on na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

To jak to jest z tą masą upadłości?

Dowiedz się więcej

Środki zgromadzone na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych a upadłość konsumencka pracownika

W ostatnim czasie jeden z naszych klientów, który jest pracodawcą, poprosił o konsultację związaną z ogłoszeniem przez jednego z jego pracowników upadłości konsumenckiej. W zakładzie pracy klienta prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i powstała wątpliwość związana ze środkami zgromadzonymi w funduszu przez upadłego pracownika i udzielonej temu pracownikowi pożyczki ze środków tego funduszu.

Dowiedz się więcej

Ogólnie o postępowaniach restrukturyzacyjnych

Jeśli Twoja firma popadła w kłopoty i stała się niewypłacalna, nie musisz od razu ogłaszać upadłości. Możesz rozważyć wszczęcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych.

Dowiedz się więcej

Ogłoszenie upadłości po śmierci przedsiębiorcy

Prawo upadłościowe zawiera ciekawy przepis, który pozwala złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, także po jego śmierci. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zmarłego dłużnika-przedsiębiorcy może okazać się skutecznym i szybkim sposobem na wyegzekwowanie należności. 

Dowiedz się więcej

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości

W poprzednim wpisie wskazałam Wam krótko o podstawach do ogłoszenia upadłości. Jeśli wymienione podstawy nie wystąpią, sąd oczywiście będzie zmuszony oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Nawet jeśli jednak te wymienione pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości wystąpią, to sąd i tak oddali Wasz wniosek o ogłoszenie upadłości – obligatoryjnie lub fakultatywnie – wtedy mianowicie, gdy zaistnieją tak zwane negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW