Traktat

Upadłość i restrukturyzacja

Ogłoszenie upadłości po śmierci przedsiębiorcy

Prawo upadłościowe zawiera ciekawy przepis, który pozwala złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, także po jego śmierci. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości zmarłego dłużnika-przedsiębiorcy może okazać się skutecznym i szybkim sposobem na wyegzekwowanie należności. 

Dowiedz się więcej

Negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości

W poprzednim wpisie wskazałam Wam krótko o podstawach do ogłoszenia upadłości. Jeśli wymienione podstawy nie wystąpią, sąd oczywiście będzie zmuszony oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Nawet jeśli jednak te wymienione pozytywne przesłanki do ogłoszenia upadłości wystąpią, to sąd i tak oddali Wasz wniosek o ogłoszenie upadłości – obligatoryjnie lub fakultatywnie – wtedy mianowicie, gdy zaistnieją tak zwane negatywne przesłanki ogłoszenia upadłości.

Dowiedz się więcej

Podstawy ogłoszenia upadłości

Ogólną podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność dłużnika. Owa niewypłacalność definiowana jest w przepisach jako stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a opóźnienie w spłacie tych zobowiązań trwa już ponad 3 miesiące.

Dowiedz się więcej

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

W tym wpisie chciałabym Wam opisać jeden z zawodów prawniczych, który jest chyba najmniej znany spośród nich. Wiemy kim jest radca prawny, czy adwokat, jednak doradca restrukturyzacyjny brzmi dość tajemniczo. Ja jestem radcą prawnym, a oprócz tego posiadam właśnie także licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Chciałabym na łamach tego bloga przybliżyć Wam - również choć trochę – tą właśnie profesję.

Dowiedz się więcej

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Problemy finansowe i związana z nimi decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wydaje się sprawą… można powiedzieć—nawet intymną, czymś bardzo prywatnym. Co do zasady, przepisy Prawa upadłościowego pozwalają złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jedynie samemu dłużnikowi—osobie, która popadła w kłopoty finansowe i nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań. Jak wspomniałam — jest to zasada, od której przewidziano wyjątki. Wyjątki te mogą powodować naruszenie tej sfery prywatności, w której pozostawać ma — w naszym przekonaniu - konieczność ogłoszenia upadłości.

Dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW