Traktat

Prawo karne

Nasza Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego. W ramach naszych usług w sprawach karnych zajmujemy się zarówno obroną interesów oskarżonego, jak i reprezentacją pokrzywdzonego, w tym również dochodzeniem roszczeń majątkowych w postępowaniu karnym. Ponadto, nasze działania obejmują pomoc prawną we wszystkich fazach postępowania karnego, także w postępowaniu przygotowawczym przed Policją czy Prokuraturą.

W zakresie prawa karnego oferujemy m.in.:

  • porady z zakresu prawa karnego oraz wykroczeniowego;
  • reprezentację we wszystkich fazach postępowania karnego, również w sprawach z oskarżenia prywatnego;
  • reprezentację pokrzywdzonych w sprawach karnych;
  • przygotowanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;
  • sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia i odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia;
  • przygotowanie subsydiarnego aktu oskarżenia;
  • sporządzanie i wnoszenie zażaleń w sprawach o przestępstwo lub o wykroczenie;
  • analizę wydanego w sprawie wyroku oraz sporządzanie i wnoszenie apelacji w sprawach o przestępstwo lub o wykroczenie;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa wykonawczego.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW