Traktat

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik w Cieszynie od 11 lat oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno tych prowadzących działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w formie stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni czy spółek prawa handlowego. Pomocą służymy już w momencie zakładania własnej firmy oraz w przypadku gdy chcą Państwo przekształcić prowadzoną już działalność. Doradzimy Państwu jaka forma prowadzenia działalności jest optymalna dla planowanej działalności, a następnie pomożemy przebrnąć przez wszystkie procedury rejestracyjne.

Kancelaria prawna „Traktat” w Cieszyie to zespół składający się z radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów radcowskich, który zapewnia szeroki zakres usług prawnych i kompleksowe porady prawne w takich dziedzinach jak m.in.: sprawy pracownicze, prawo podatkowe, zamówienia publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo rodzinne, prawo nieruchomości i prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, przekształcenia podmiotowe, sprawy związane z dochodzeniem roszczeń oraz z upadłością lub likwidacją podmiotu czy odpowiedzialnością karną podmiotów zbiorowych.

Oczywiście powyższe wyliczenie ma za zadanie zobrazować Państwu kompleksowość naszych usług prawnych i nie jest wyczerpujące, dlatego serdecznie zapraszamy do naszej Kancelarii po indywidualne porady prawne.  

 

Za świadczone usługi rozliczamy się z klientami na podstawie przejrzystych, rzetelnych zasad, które ustalane są z klientem indywidualnie. Oferujemy możliwość rozliczania się w formie ryczałtu lub stawki godzinowej, w zależności od Państwa potrzeb.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług Kancelarii „Traktat” lub chcą Państwo podjąć z nami współpracę prosimy o kontakt.

W zakres obsługi prawnej wchodzi m.in.:

  • reprezentowanie klienta przed wszystkimi sądami oraz organami administracyjnymi;
  • reprezentowanie klienta w pozasądowych postępowaniach, których celem jest rozwiązanie sporu z kontrahentem;
  • przygotowywanie i opiniowanie pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami wszelkich sporządzanych dokumentów;
  • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami klienta;
  • udzielanie przedsiębiorcy oraz jego pracownikom porad prawnych oraz konsultacji;
  • pomoc prawna w dochodzeniu należności od dłużników klienta, w tym prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
  • pomoc prawna w przygotowywaniu ofert oraz dokumentacji przetargowej.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW