Fot.: Pexels.com/LexPhotography

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w drodze umowy dwóch lub więcej założycieli albo w drodze jednostronnego oświadczenia woli jedynego wspólnika.

Co do zasady umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

Jednakże, zawiązanie i rejestracja spółki z o.o. nie zawsze musi wiązać się z wizytą u notariusza. Spółkę można założyć w tzw. trybie S24, a wszystko odbywa się przez internet.

Jest to umowa z wykorzystaniem wzorca umowy, a więc swoboda ustalania postanowień umowy jest ograniczona – np. możliwości wprowadzenia odpowiednich postanowień dotyczących dopłat wspólników.

Ponadto, udziały spółki z o.o. rejestrowanej przy użyciu wzorca umowy mogą być pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Zakładanie spółki z o.o. przez internet ma jednak wiele plusów, w tym taki, że wszystko odbywa się bez wizyty u notariusza, a więc nie ma również kosztów taksy notarialnej.

W zasadzie założenie spółki z o.o. może odbyć się nawet bez konieczności wychodzenia z domu czy z firmy.

Założenie spółki z o.o. w trybie S24 wymaga wypełnienia formularza umowy w specjalnie przystosowanym systemie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Dostępny jest on na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/.

Ogromna zaletą tego postepowania, którą zauważają nasi klienci, jest to, że sąd rejestrowy rozpoznaje wniosek o założenie spółki z o.o. w terminie jednego dnia roboczego od daty jego wpływu. Daje to niezwykle szybką możliwość rozpoczęcia działalności spółki.

System S24 umożliwia wiele innych udogodnień, w tym:

- podpisanie umowy spółki przez wspólników znajdujących się w różnych miejscach za pomocą profilu zaufanego e-puap lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

- tworzenie dokumentów innych niż umowa spółki, niezbędnych na późniejszym etapie działalności spółki– jak na przykład: zmiana umowy spółki, w tym zmiana siedziby lub zmiana zarządu spółki.

Kolejnym plusem założenia spółki w trybie S24 jest koszt, bowiem wszystkie opłaty sądowe wynoszą łącznie 350 zł, zaś w zwykłym trybie 600 zł.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez internet stanowi więc oszczędność od kilkuset złotych do kilku tysięcy (w zależności od wysokości kapitału zakładowego).