Dziś czas na prawniczy felieton, w którym chciałabym wyjaśnić, dlaczego mediacja jest tak ważna.  Nazywam się Izabela Górny i wykonuję zawód radcy prawnego (wpisana na listę radców Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT 3483), a dodatkowo od 2018 r.  jestem mediatorem, wpisanym na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej. W swojej kilkuletniej praktyce zawodowej mediatora miałam okazję przeprowadzać mediacje w różnego rodzaju sprawach i to zarówno, w ramach mediacji umownych, a także w ramach mediacji sądowych. Mediacja staje się coraz bardziej popularna, aczkolwiek uważam, że nadal należy ją promować. Postaram się zatem udzielić w tym wpisie odpowiedzi na  najważniejsze pytania: Co to jest mediacja?,  W jaki sposób można rozpocząć mediację?, Czy mediacja ma sens?,  Jaką możemy mieć korzyść z rozwiązania sporu w drodze mediacji?

Mediacja w pigułce

I. Mediacja jest dobrowolną metodą rozwiązywania sporów z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

II. Mediację prowadzi się:

1) na podstawie umowy o mediację (ma to miejsce np. przed skierowaniem sprawy do sądu-tzw. mediacja umowna, prowadzona na podstawie umowy zawartej, pomiędzy osobami uczestniczącymi w mediacji (stronami sporu) oraz mediatorem;

2) na wniosek  - co najmniej jedna ze stron chce przeprowadzenia mediacji składając wniosek o jej przeprowadzenie mediatorowi;

3) w toku postępowania sądowego - w oparciu o postanowienie sądu kierującego strony do mediacji-tzw. mediacja sądowa.

III. Należy podkreślić, że sens mediacji jest wtedy gdy, każda ze stron dopuszcza, choćby
w minimalnym zakresie, możliwość porozumienia
ale oczywiście mediacja może sprawdzić się też w sporach, w których strony nie myślą jeszcze o porozumieniu, a  w czasie mediacji mogą się do tej opcji przekonać.

I miałam właśnie taką sytuację w swojej praktyce, że Sąd skierował strony sporu do mediacji. Wyznaczył mnie jako mediatora do jej prowadzenia. Skontaktowałam się ze stronami sporu, wyznaczyłam termin posiedzenia mediacyjnego - po czym pełnomocnik jednej ze stron poinformował mnie, że on się nie stawi, ale strona się stawi (nie ma wymogu aby pełnomocnik strony stawiał się na mediacjach – to zależy od ustaleń danej strony z pełnomocnikiem), przy czym   pełnomocnik twierdził, że na pewno do ugody nie dojdzie, bo konflikt u stron jest na kilku płaszczyznach, a mimo to akurat w tej sprawie udało się stronom dojść do porozumienia. Strony zawarły ugodę, a Sąd ją zatwierdził.

IV. Mediacja stwarza stronom szansę na samodzielne, szybkie i tańsze rozwiązanie ich sporu
w formie polubownego porozumienia-ugody. Zawierając taką ugodę obie strony czują się wtedy wygrane. A ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez Sąd  ma moc ugody sądowej.

Warto zatem skorzystać z pomocy mediatora, aby  rozwiązać  spór, ponieważ  niejednokrotnie unikamy długiego (często wieloletniego) i kosztownego procesu sądowego.

A wspominam o tym także,  jako fachowy pełnomocnik - radca prawny, którego działalność składa się między innymi z reprezentowania stron w postępowaniach sądowych. Uważam, że  dla dobra klientów, jeśli jest szansa na uniknięcie długiego (zwykle wieloletniego) i kosztownego procesu sądowego, to warto spróbować zamknąć konflikt możliwie wcześniej.