Najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje możliwość uniknięcia  konieczności posiadania kasy fiskalnej i wystawienia paragonów dla świadczenia między innymi usług prawniczych czy też usług świadczonych w gabinetach lekarskich dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej.

Aby skorzystać ze zwolnienia należy pamiętać o przestrzeganiu następujących zasad:

  1. Przyjmować wpłaty od osób fizycznych, nie prowadzanych działalności gospodarczej wyłącznie w formie bezgotówkowej za pośrednictwem: poczty, banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej.
  2. Odpowiednio tytułować wpłaty bezgotówkowe. Dokonywane przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej wpłaty muszą być opisane w taki sposób, aby można zidentyfikować świadczoną usługę prawną, lekarską.
  3. Udzielić upoważnienia dla banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, do przekazywania wszystkich informacji o transakcjach organom podatkowym, organom kontroli skarbowej.

Oczywiście dla prawników lub lekarzy, którzy już posiadają kasy fiskalne nie jest to żadne udogodnienie.

Propozycja Ministerstwa Finansów jest na pewno dużym ułatwieniem w szczególności dla wielu radców prawnych, adwokatów, którzy do tej pory nie zakupili kasy fiskalnej. Przypomnę, że dopóki przepisy rozporządzenia nie wejdą w życie, to w przypadku usług świadczonych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przez prawników lub lekarzy istnieje bezwzględny wymóg wydania paragonu z  kasy fiskalnej.

Należy pamiętać także o pomysłach Ministerstwa Finansów w zakresie modernizacji całego systemu kas fiskalnych, które prawdopodobnie wejdą w życie w 2018r., a dotyczyć będą między innymi nowych rozwiązań typu kasy fiskalne on line, centralny rejestr paragonów.