W dniu 7 czerwca 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy, którego założenia przewidują m.in. możliwość kontroli stanu trzeźwości pracownika przez pracodawcę. To pracodawca ustali szczegółowe zasady takiego badania w zbiorowym układzie pracy lub w regulaminie pracy w tym m.in. to, jakim urządzeniem ma ona być przeprowadzana oraz czas i częstotliwość przeprowadzania takiej kontroli.

Zgodnie z projektem nowelizacji, w sytuacji, w której pracodawca podejrzewa, że pracownik jest nietrzeźwy, może zarządzić badanie alkomatem w pracy, bez konieczności jego wyraźnej zgody. Po przeprowadzeniu przez pracodawcę takiego badania i wykrycia stanu nietrzeźwości lub stanu po spożyciu alkoholu, pracownik będzie obowiązkowo odsunięty od pracy, a pracodawca może wyciągnąć w stosunku do niego konsekwencje – przykładowo nałożyć karę pieniężną lub nawet rozwiązać umowę o pracę. Może on jednak wówczas zażądać dodatkowego badania stanu trzeźwości pracownika przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. Policja). Organ ten przeprowadza badanie stanu trzeźwości pracownika przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego, to jest najczęściej przy użyciu alkomatu.

Natomiast w wypadku, gdy takie badanie nie jest możliwe lub pracownik niedopuszczony do pracy, pomimo przeprowadzenia badania alkomatem żąda przeprowadzenia badania krwi, to badanie takie może zostać wykonane. W przypadku gdy wynik badania nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości pracownika, okres niedopuszczenia pracownika do pracy jest okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Projektowane przepisy przewidują również podobne uprawnienia dla pracodawcy w zakresie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, to jest na przykład narkotyków. Przepisy te są bardzo zbliżone do siebie.