Fot.: Pexels.com

 

Zapewne każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników i posiadający w swojej firmie monitoring wizyjny słyszał już o RODO i obowiązku przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem.

Dane osobowe to informacja na temat drugiej osoby która umożliwia jej identyfikacje. Dane osobowe to nie tylko nasze imię i nazwisko, numer Pesel czy  adres ale także na przykład nasza twarz i wizerunek

Należy pamiętać jednak, że zamontowanie kamer w firmie to nie tylko konieczność zgodności z przepisami RODO i ustawą o ochronie danych osobowych, ale także zgodność z przepisami prawa pracy. Wynika to z faktu, iż szczegółowe regulacje odnośnie możliwości monitorowania pracowników zostały wprowadzone do w art. 22² Kodeksu Pracy.

Co to oznacza?

W skrócie oznacza to, iż kontrola monitoringu w firmie prowadzona jest zarówno przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ale także przez Państwową Inspekcje Pracy. Warto zatem sprawdzić na ile prowadzony monitoring w firmie spełnia wymagania prawne, i to nie tylko te określone w RODO, ale również te wskazane w Kodeksie Pracy. Istotne także aby sposób monitorowania pracowników znalazł odpowiednie odzwierciedlenie w stosownej dokumentacji, którą pracodawca zobowiązany jest prowadzić.

Monitoring wizyjny w firmie, nie spełniający wymagań wynikających z przepisów prawa, naraża Nas zarówno na konsekwencje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.