W dniu 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która daje możliwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Wprowadzenie tego typu rozwiązania daje możliwość chwilowego „urlopu” od spłaty stale drożejących kredytów hipotecznych. W tym artykule dowiesz się kto i na jakich warunkach może skorzystać z zawieszenia spłaty kredytu.

 

Czym są i jak działają „wakacje kredytowe”?

„Wakacje kredytowe” dają możliwość zawieszenia spłaty wyłącznie kredytu hipotecznego posiadanego przez osoby, które nabyły nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe, innymi słowy po to by w tej nieruchomości zamieszkać (a nie na wynajem). Ponadto, z „wakacji kredytowych” nie skorzystają osoby, które posiadają kredyt hipoteczny w innych walutach oraz indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Okresu zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania czyli zostanie on przedłużony o ilość miesięcy, w których spłata kredytu była zawieszona.

Należy wskazać, że w okresie zawieszenia spłaty rat kredytobiorca nie musi dokonywać miesięcznych płatności wynikających z umowy. Co ważne, „wakacje kredytowe” nie spowodują naliczenia dodatkowych odsetek. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy kredyt jest ubezpieczony, kredytobiorca będzie musiał w dalszym ciągu opłacać składkę na ubezpieczenie.

 

Ważne:

  • „wakacje kredytowe” dotyczą wyłącznie kredytu hipotecznego
  • kredyt musi dotyczyć własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy
  • kredyt musi być zaciągnięty w walucie polskiej
  • nie musisz martwić się o naliczenie dodatkowych odsetek
  • musisz w dalszym ciągu opłacać składkę na ubezpieczenie kredytu

 

Korzystając z „wakacji kredytowych” możliwe jest zawieszenie spłaty do 8 rat kredytu hipotecznego. Kredytobiorca może sam zadecydować o liczbie zawieszonych rat. Ustawodawca przewidział jednak dodatkowe warunki w zakresie wyboru poszczególnych okresów zawieszenia spłaty tj.:

  • maksymalnie 2 raty w okresie od 1 sierpnia – 30 września 2022 r.;
  • maksymalnie 2 raty w okresie od 1 października – 31 grudnia 2022 r.;
  • maksymalnie 4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów.

 

 

Jakie są pozostałe warunki skorzystania z „wakacji kredytowych”?

Trzeba podkreślić, że „wakacje kredytowe” przysługują tylko na jeden kredyt hipoteczny – zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. W przypadku większej ilości kredytów hipotecznych, możliwe jest skorzystanie z „wakacji kredytowych” tylko względem jednego wybranego kredytu.

Istnieje możliwość skorzystania z „wakacji kredytowych” również w przypadku posiadania kredytu hipotecznego na budowę domu, a także na zakup samej ziemi na cele budowlane. Warunkiem pozostaje jednak stale fakt, że kredyt ten musi zostać zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe.

Terminy

Należy zaznaczyć, że „wakacje kredytowe” dotyczą:

  • kredytów hipotecznych zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., a zarazem
  • kredytów których termin spłaty kończy się co najmniej po upływie 6 miesięcy od powyższej daty.

 

W jaki sposób złożyć wniosek o „wakacje kredytowe”?

Wniosek o „wakacje kredytowe” należy złożyć do banku, który udzielił kredytu hipotecznego. Wniosek składa się w formie pisemnej, mailowo lub poprzez bankowość elektroniczną (w zależności od funkcjonalności i preferencji konkretnego banku). Wnioski można składać od 29 lipca 2022 r. Należy wskazać, że kredytobiorca sam decyduje przez jaki okres chce korzystać z „wakacji kredytowych” (oczywiście zgodnie z ustawowymi terminami). Może tym samym złożyć wniosek za cały okres, część lub składać pojedyncze wnioski za każdy miesiąc.

W terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku, bank potwierdzi jego przyjęcie oraz określi okres, na który zawieszona została spłata kredytu. Ponadto, bank wskaże kredytobiorcy wysokość opłatz tytułu ubezpieczenia kredytu.

Warto zaznaczyć, że w trakcie „wakacji kredytowych” kredytobiorca może skorzystać z opcji nadpłaty kredytu hipotecznego.