Fot.: Pexels.com/Pixabay

Co to jest służebność  gruntowa?

 

Definicja służebności gruntowej została zawarta w art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego.  W uproszczeniu, służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na prawie właściciela nieruchomości władnącej do korzystania w określonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Dla przykładu, w związku z posiadaną służebnością gruntową właścicielowi nieruchomości, która nie przylega do drogi publicznej może przysługiwać prawo do poruszania się po nieruchomości sąsiada w celu dojazdu do własnej nieruchomości.

 

Po co ustanawiać służebność gruntową?

 

Poza zapewnieniem faktycznego dostępu do drogi publicznej, który jest niezbędny dla korzystania z nieruchomości, posiadanie dostępu do drogi publicznej, zapewnionego w wyniku posiadania służebności gruntowej, jest konieczne na przykład w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub przebudowę budynku.

 

Jak ustanowić służebność?

 

Służebność może zostać ustanowiona na mocy umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości władnącej i obciążonej, sporządzonej przed notariuszem, przy czym wymaga to zgody właściciela nieruchomości obciążonej.

Służebność może zostać ustanowiona także w postępowaniu sądowym. Może to być postępowanie o ustanowienie służebności drogi koniecznej lub o stwierdzenie zasiedzenia służebności.

Wszczęcie obu postępowań wymaga zebrania odpowiednich dokumentów, sporządzenia wniosku oraz wniesienia go do właściwego sądu.

Po przeprowadzeniu postępowania sądowego, sąd rozstrzyga czy żądanie wniosku jest uzasadnione, a jeżeli tak, określa w jakim zakresie właściciel nieruchomości władnącej jest uprawniony do korzystania z nieruchomości obciążonej.