Traktat

Prawo spółek i umów handlowych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak również spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej Kancelaria zapewnia pełne doradztwo prawne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od pomocy przy wyborze odpowiedniej formy działalności gospodarczej po doradztwo w zakresie likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W obszarze prawa spółek i prawa umów handlowych Kancelaria oferuje pomoc prawna w zakresie:

 • zakładania oraz przekształcania spółek prawa handlowego;
 • doradztwa w zakresie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • przygotowywania projektów umów i statutów,
 • przygotowywania dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS;
 • rejestracji spółek w KRS i dokonywania wszelkich zmian w KRS;
 • bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm;
 • prowadzenia zgromadzeń wspólników;
 • doradztwa w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;
 • doradztwa oraz opracowywania dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • sporządzania i opiniowania umów;
 • wsparcia prawnego podczas negocjacji umów;
 • zabezpieczania wykonania umów;
 • prowadzenia spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • tworzenia, negocjowania i rozwiązywania umów;
 • likwidacji spółek.

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW