O kancelarii

O kancelarii

Kancelaria „Traktat” w Cieszynie to zespół radców prawnych, adwokatów i prawników gwarantujący pełny profesjonalizm świadczonych usług prawniczych poparty wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych jak i organów administracji połączony z kreatywnością i nieszablonowym działaniem młodszych członków zespołu, co w konsekwencji zapewnia wyjątkową skuteczność oraz efektywność w wykonywaniu powierzonych przez Państwa zadań.

Zatrudniając radców prawnych i aplikantów radcowskich, a także współpracując z adwokatami oraz prawnikami zagranicznymi gwarantujemy Państwu kompleksową obsługę prawną skrojoną na miarę Państwa potrzeb.

Traktat

Warto wiedzieć

Tomasz Szkaradnik

Dura lex

Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo

Dura lex, sed lex, głosi jedna z najbardziej znanych sentencji prawniczych, co znaczy po prostu twarde prawo, ale prawo. Jej autorstwo przypisuje się Ulpianowi Domicjuszowi - jednemu z wielkich rzymskich autorytetów prawniczych.

Dowiedz się więcej

Szymon Tatka

Z karnego

Kalosz?

Gdy emocje już opadną, a wynik meczu to już historia, czasem się człowiek typu piłkarz albo człowiek typu kibic zastanowi, ba czasem nawet odda refleksji.

Dowiedz się więcej

Angelika Lis

Prawo gospodarcze

Możliwe zmiany w prawie zamówień publicznych

W dniu 16 marca 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pojawiła się informacja, o tym że projekt nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych został przyjęty przez Radę Ministrów.

Dowiedz się więcej

Anna Jurczyk

Prawo samorządu terytorialnego okiem praktyka

Precedensowy wyrok - koszty usunięcia zwłok zwierząt łownych

Kancelaria Radcy Prawnego „TRAKTAT” Tomasz Szkaradnik reprezentująca Gminę Cieszyn, słusznie twierdziła iż skoro Skarb Państwa jest właścicielem zwierzęcia łownego w stanie wolnym, to odpowiada on także za zwłoki tego zwierzęcia oraz za ich usunięcie i utylizację.

Dowiedz się więcej

Anna Romik

Prawo w życiu codziennym

Warto zatrudnić nianię legalnie

1 października 2011 weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Na mocy tej ustawy możliwe jest zatrudnienie na umowę uaktywniającą niani, która będzie sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do trzech lat.

Dowiedz się więcej

Kamil Hałys

Prawo gospodarcze

Dowód z podsłuchu w procesie o zapłatę

Niejednokrotnie może się zdarzyć, że najlepszym dowodem na wykazanie zasadności swojego stanowiska procesowego (np. zasadności dochodzonego roszczenia, bądź też wręcz przeciwnie – jego całkowitej bezzasadności), jest nagrana wypowiedź przeciwnika. Zdarza się również, że dowód taki może być jedyną możliwą formą obrony swojego stanowiska.

Dowiedz się więcej

Izabela Górny

Prawo gospodarcze

Kasy fiskalne u prawników oraz lekarzy – jakie zmiany w 2017r.?

Najnowszy projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przewiduje możliwość uniknięcia  konieczności posiadania kasy fiskalnej i wystawienia paragonów dla świadczenia między innymi usług prawniczych czy też usług świadczonych w gabinetach lekarskich dla osób fizycznych nie posiadających działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Kinga Hanusek-Bąk

Prawo w życiu codziennym

O zapisie windykacyjnym słów kilka

Zapis windykacyjny jest postanowieniem testamentu, na podstawie którego konkretnie wskazana osoba, która niekoniecznie musi być spadkobiercą, nabywa z chwilą otwarcia spadku z mocy prawa konkretny przedmiot należący do spadkodawcy. Testator może przeznaczyć poszczególnym osobom wskazane w testamencie składniki majątkowe i w ten sposób zadecydować o sposobie podziału swego majątku.

Dowiedz się więcej

Anna Kempny

Prawo gospodarcze

Spółki komunalne a obowiązek sporządzania i publikacji planów postępowań o udzielenie zamówień

W związku z nowelizacją prawa zamówień publicznych w 2016r., ustawodawca wprowadził do ustawy art. 13a. Określone podmioty są zobowiązane do sporządzenia planów postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz do zamieszczenia ich na stronie internetowej.

Dowiedz się więcej

Adam Drążek

Prawo gospodarcze

Umowa na wykonanie strony internetowej a przeniesienie majątkowych praw autorskich

Aktualnie nie sposób wyobrazić sobie przedsiębiorcy myślącego o poważnym biznesie, który nie posiadałby własnej strony internetowej (...). Strona internetowa stanowi szczególnego rodzaju przedmiot obrotu, z czym wiąże się kilka zagadnień niebezpiecznych zarówno dla przedsiębiorcy, na którego potrzeby witryna jest tworzona, jak i samego autora strony.

Dowiedz się więcej

Szymon Żebrok

Prawo w życiu codziennym

Co nasze to nasze, a co moje to nie rusz - wspólność majątkowa małżeńska

Czyj  naprawdę jest  „wspólny” samochód, a do kogo należy mieszkanie po babci?

Dowiedz się więcej

Anna Sidzina-Landowska

Gospodarka nieruchomościami

Podział majątku a VAT

Jeżeli zniesienie współwłasności nieruchomości następuje ściśle według udziałów w niej, to transakcja ta nie ma odpłatnego charakteru i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu – uznał NSA.

Dowiedz się więcej

Karolina Ryncarz

Prawo w życiu codziennym

Jak wypowiadać umowy o pracę na czas określony, zawarte przed 22 lutego 2016r.

Czy zmiana ma zastosowanie do umów o pracę trwających w dniu 22 lutego 2016 r., w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania?

Dowiedz się więcej

Anna Frańczak

Prawo w życiu codziennym

Windykacja należności – jak odzyskać pieniądze od dłużnika?

Windykacja polega na dochodzeniu należnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety dosyć często zdarzają się sytuacje, gdy osoba na której rzecz świadczyliśmy jakieś towary lub usługi, z jakiegoś powodu nie uiści za nie zapłaty.

Dlatego warto wiedzieć co należy zrobić, gdy dłużnik nie chce zwrócić nam długu oraz w jaki sposób możemy skutecznie odzyskać swoje pieniądze.

Dowiedz się więcej

Anna Śliż

Prawo w życiu codziennym

Pobyt Armeńczyka w Polsce - krótkoterminowa wiza Schengen typu C

Najszybszym sposobem dla obywatela Armenii by spotkał się z rodziną przebywającą w Polsce jest uzyskanie wizy Schengen typu C.

Dowiedz się więcej

Joanna Świba

Prawo naszym okiem

Zdelegalizować literę "Z"?

Dowiedz się więcej

Judyta Siwy

Prawo w życiu codziennym

Nowa ustawa deweloperska już od lipca 2022 r. Zmiany w zakresie umowy rezerwacyjnej

W dniu 8 czerwca 2021 r. Prezydent podpisał ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej: nowa ustawa deweloperska). Ustawa wejdzie w życie dnia 1 lipca 2022 r. i zastąpi dotychczasową ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Najistotniejsze zmiany wprowadzone nową ustawą deweloperską będą dotyczyć zagadnień związanych z umową rezerwacyjną.

Dowiedz się więcej

Tomasz Szkaradnik

Dura lex

Dura lex, sed lex – twarde prawo, ale prawo

Dura lex, sed lex, głosi jedna z najbardziej znanych sentencji prawniczych, co znaczy po prostu twarde prawo, ale prawo. Jej autorstwo przypisuje się Ulpianowi Domicjuszowi - jednemu z wielkich rzymskich autorytetów prawniczych.

Dowiedz się więcej

Traktat

System B2B

Nasi stali Klienci mają możliwość korzystania z autorskiego systemu informatycznego B2B, który umożliwia łatwy i szybki dostęp do wszystkich prowadzonych dla danego Klienta spraw. Po zalogowaniu się można sprawdzić stan swoich spraw, a także przejrzeć skany wszystkich dokumentów, zamieszczonych w systemie w formacie PDF niezwłocznie po ich otrzymaniu lub nadaniu. System jest dostępny dla stałych klientów Kancelarii, z którymi zostały zawarte umowy na obsługę prawną.

Logowanie do systemu

Traktat

Wirtualne biuro

W ramach oferty "Wirtualne Biuro", świadczonej przez współpracującą z Kancelarią - Traktat Sp. z o.o., oferujemy Państwu dostęp do instrumentów pozwalających kompleksowo prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno jako osoba fizyczna,
jak i w ramach spółki osobowej lub kapitałowej.

dowiedz się więcej

Media społecznościowe

Partnerzy

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

ul. 3 Maja 7, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
       +48 602 175 128
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr IBAN PL62 1050 1083 1000 0090 6283 9916
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW