Źródło: Cenne, bezcenne / utracone, 2017, Nr 1/86-4/89

Informujemy, iż w jubileuszowym wydaniu czasopisma "CENNE, BEZCENNE, UTRACONE" ukazał się przedruk artykułu współautorstwa mec. Tomasza Szkaradnika i Olgierda Jakubowskiego pt. "Spór o własność wachlarzy Kossaków skradzionych z Muzeum w Górkach Wielkich". Pierwsza publikacja artykułu miała miejsce w wydaniu kwartalnika Nr 4 (69) w 2011 r.

„Kwartalnik „Cenne, Bezcenne, Utracone” to jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów (źródło: www.nimoz.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem (strony: 27-30).