Traktat

Ochrona środowiska

Bezpieczeństwo ekologiczne współczesnego oraz przyszłych pokoleń stanowi jedno z podstawowych praw obywatelskich określonych w Konstytucji, wobec czego dbanie o środowisko i przestrzeganie przepisów regulujących jego ochronę jest bezwzględnym obowiązkiem nie tylko władz publicznych, ale też przedsiębiorców oraz wszystkich osób korzystających ze środowiska.

W Kancelarii zajmujemy się bieżącymi zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska i korzystaniem z jego zasobów, w tym w szczególności:

  • gospodarką odpadami oraz zezwoleniami na zbieranie i przetwarzanie odpadów;
  • pozwoleniami zintegrowanymi i zezwoleniami sektorowymi;
  • postępowaniami w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • prawem wodnym, stosunkami wodnymi oraz zarządzaniem gruntem pod wodami i urządzeniami wodnymi;
  • postępowaniami w przedmiocie opłat i kar administracyjnych nakładanych na podstawie ustawy o ochronie środowiska w związku z wycinką drzew i krzewów.

Media społecznościowe

Traktat

Skontaktuj się z nami!

Kancelaria Radcy Prawnego „Traktat” Tomasz Szkaradnik

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Rachunek bankowy kancelarii

Ing Bank Śląski S. A.
67 1050 1083 1000 0022 8911 3710
Nr IBAN PL67 1050 1083 1000 0022 8911 3710
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW

Rachunek bankowy przeznaczony dla wpłat z tytułu not księgowych, kosztów sądowych i innych opłat

47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr IBAN PL 47 1050 1083 1000 0090 7228 5464
Nr BIC (SWIFT) INGBPLPW