Miło nam poinformować, iż ukazała się monografia naszego aplikanta Szymona Żebroka pn. "Ustrój i prawodastwo Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego". Monografia, dzięki której można dowiedzieć się ciekawych informacji o naszym regionie, będzie dostępna w Książnicy Cieszyńskiej oraz bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.

Przedmiotem monografii jest organizacja, funkcjonowanie oraz działalność prawodawcza Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920). Szeroko omówione zostało również zagadnienie polsko-czeskiego konfliktu granicznego, a nadto sytuacja gospodarcza i narodowościowa na Śląsku Cieszyńskim zarówno w okresie funkcjonowania Rady Narodowej, jak i w okresie poprzedzającym jej powstanie.

Omówienie ustroju i działalności legislacyjnej Rady Narodowej poprzedza zarys dziejów Śląska Cieszyńskiego oraz ustroju Śląska Austriackiego (kraju koronnego monarchii Habsburgów).

Zapraszamy do lektury!